Fuchsia Metallic 40 Print Balloon

Fuchsia metallic '40' print balloon.

Size: 28cm

NB: This price does not include helium inflation